Strona główna : Paść się : Pliki danych

Pliki danych

Pliki danych są najczęstszym typem plików komputerowych. Mogą być instalowane z aplikacjami lub tworzone przez użytkowników. Większość plików danych jest zapisywana w formacie binarnym, chociaż niektóre dane przechowują w postaci zwykłego tekstu. Przykłady plików danych obejmują biblioteki, pliki projektu i zapisane dokumenty.