Strona główna : Paść się : Pliki obrazów 3D

Pliki obrazów 3D

Pliki obrazów 3D obejmują modele trójwymiarowe, animacje 3D i pliki projektów 3D. Modele 3D składają się zazwyczaj z wielokątów i vertictwa, które tworzą kształt modelu. Mogą również zawierać tekstury, a także informacje o oświetleniu i cieniowaniu.