Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fpe

.fpe Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1FPS Creator Entity File

Twórca The Game Creators
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format Text

.FPE opcja № 1

Plik używany przez FPS Creator, program służący do tworzenia gier FPS; zawiera właściwości tekstowe do wyświetlenia obiektu w grze, takie jak jego opis, geometria, efekty świetlne, nazwa modelu i nazwa pliku tekstowego; używany z innymi plikami do pakowania modelu gry.

Programy, które otwierają pliki FPE

Typ pliku 2Free PDF Editor Document

Twórca FreePDFEditor.net
Kategoria Pliki układu strony
Format N/A

.FPE opcja № 2

Plik FPE jest dokumentem utworzonym przez Free PDF Editor, program służący do tworzenia plików .PDF . Zawiera sformatowany tekst, obrazy, kształty i formatowanie strony. Pliki FPE są zwykle używane do tworzenia dokumentów biznesowych oraz osobistych zaproszeń i biuletynów.

Więcej informacji

plik FPE otwarty w wolnym edytorze PDF

Możesz utworzyć plik FPE w dowolnym edytorze PDF wybierając Plik → Nowy i zapisz go wybierając Plik → Zapisz lub Zapisz jako .... Po zakończeniu edycji pliku FPE, możesz wyeksportować go jako plik PDF, wybierając Plik → Utwórz PDF ....

Darmowy edytor PDF jest dostępny z różnymi funkcjami edycji, takimi jak możliwość wstawiania tekstu, obrazów i kształtów lub modyfikowania koloru i rozmiaru czcionki. Po utworzeniu dokumentu zapiszesz go jako plik FPE. Następnie, po wprowadzeniu wszystkich modyfikacji, można zapisać go jako plik PDF.

Programy, które otwierają pliki FPE

Informacje o plikach FPE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FPE i jak go otworzyć.

Typ pliku Free PDF Editor Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.