Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fxs

.fxs Rozszerzenie pliku

Typ pliku messiahStudio Scene File

Twórca pmG
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format N/A

Czym są pliki FXS?

Scena 3D utworzona przez oprogramowanie do animacji i renderowania messiahStudio; przechowuje dane zarówno modelu, jak i animacji; służy do przechowywania postaci i ich ruchów; może zawierać siatki, tekstury, ruchy, efekty świetlne i inne informacje o modelu.

Więcej informacji

Obiekty ze scen messiahStudio można wyeksportować do różnych formatów, w tym do formatów .OBJ , .3DS i .DXF .

Programy, które otwierają pliki FXS

Informacje o plikach FXS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FXS i jak go otworzyć.

Typ pliku messiahStudio Scene File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.