Strona główna : Paść się : Pliki internetowe

Pliki internetowe

Kategoria Pliki internetowe zawiera pliki związane ze stronami internetowymi i serwerami WWW. Obejmują one statyczne i dynamiczne strony internetowe, aplikacje internetowe i pliki przywoływane przez strony internetowe. Pliki wygenerowane przez oprogramowanie do tworzenia stron internetowych są również uwzględnione w tej kategorii.