Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki zul

.zul Rozszerzenie pliku

Typ pliku ZK User Interface File

Twórca Potix
Kategoria Pliki internetowe
Format XML

Czym są pliki ZUL?

Plik internetowy utworzony w języku ZK User Interface Markup Language (ZUML), języku opartym na XML obsługiwanym przez technologię Ajax i klasy Java; zawiera definicje elementów interfejsu użytkownika, a także kod zscript.

Więcej informacji

Pliki ZUL służą do tworzenia bogatych, opartych na sieci Web interfejsów użytkownika. Ich zawartość jest najpierw analizowana na serwerze WWW opartym na Javie, takim jak Apache Tomcat, a następnie wysyłana do przeglądarki klienta żądającego klienta.

Koncepcyjnie pliki ZUL są podobne do plików .JSP .

Programy, które otwierają pliki ZUL
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Linux
Mozilla Firefox
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
iOS
Apple Safari

Informacje o plikach ZUL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ZUL i jak go otworzyć.

Typ pliku ZK User Interface File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.