Oprogramowanie : Mozilla : Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Przegląd oprogramowania

Główne funkcje

  • Przeglądanie w kartach
  • Sprawdzanie pisowni
  • Wyszukiwanie przyrostowe
  • Aktywne zakładki
  • Inteligentne zakładki
  • Menedżer pobierania
  • Przeglądanie prywatne

Zrzut ekranu programu Mozilla Firefox 56

Główne funkcje

Mozilla Firefox to szeroko stosowana przeglądarka internetowa typu open source zgodna z zestawami standardów internetowych przez W3C. Jest porównywalny z innymi głównymi przeglądarkami, ale jest uważany za najbardziej dostosowywalny.

Firefox jest dostępny dla systemów Windows, macOS i Linux, a także ma wersję mobilną dostępną na Androida i iOS. Ma wiele funkcji standardowych wśród popularnych przeglądarek, takich jak przeglądanie na kartach, wbudowane sprawdzanie pisowni i zarządzanie hasłami. Ma również dużą społeczność programistów i zapewnia wiele narzędzi programistycznych oraz wsparcie.

Mozilla Firefox to świetna przeglądarka internetowa dla użytkowników, którzy lubią dostosowywać swoje przeglądanie stron internetowych. Jest to również świetna alternatywa dla tych, którzy nie chcą korzystać z Google Chrome.

Aktualizacja: 10 października 2018 r.

▶ Podstawowe rozszerzenie pliku

.xpt – Mozilla Firefox Component

▶ Używane inne rozszerzenia plików Mozilla Firefox 62

Obsługiwane typy plików
.JSP Java Server Page
.DOWNLOAD Partially Downloaded File
.MFL Mozilla FastLoad File
.BAK Firefox Bookmarks Backup
.VTT Web Video Text Tracks File
.JS JavaScript File
.JP2 JPEG 2000 Core Image File
.HTML Hypertext Markup Language File
.RSS Rich Site Summary
.JPX JPEG 2000 Image File
.MNG Multiple Network Graphic
.MJPG Motion JPEG Video File
.MHTML MIME HTML File
.MAR Mozilla Archive
.PART Partially Downloaded File
.JPEG JPEG Image
.JSON JavaScript Object Notation File
.CSS Cascading Style Sheet
.SLT Mozilla User Profile Folder
.MAFF Mozilla Archive Format File
.MHT MHTML Web Archive
.SESSION Mozilla Firefox Session File
.CHM Compiled HTML Help File
.XPI Cross-platform Installer Package
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
.URL Internet Shortcut
Dodatkowe powiązane formaty plików
.PDB Protein Data Bank File
.TMP Temporary File
.PLUGIN Mac OS X Plugin
.CRT Security Certificate
.CPC CPC Compressed Image File
.PAC Proxy Auto-Config File
.DER DER Certificate File
.DTAPART DownThemAll! Partially Downloaded File
.HTM Hypertext Markup Language File
.RDF Resource Description Framework File
.IIM iMacro Macro File
.MDDATA iPhone Backup File
.OWC OutWit Catch Database
.ODC Office Data Connection File
.OWG OutWit Gear Database
.OWM OutWit XML Mashup File
.CER Internet Security Certificate
.NMF ArcGIS Explorer Map File
.JBK Juno Backup File
.EXTRA Google BreakPad Crash Log Extra File
.PHP PHP Source Code File
.RSA RSA Certificate File
.DUMP Google BreakPad Crash Log File
.ODO Online Operating System Write Document
.XHTM Extensible Hypertext Markup Language Document
.ZUL ZK User Interface File
.QRM Qworum Message File
.WEBM WebM Video File
.WOFF Web Open Font Format File
.SEAM Seam Framework Java Servlet File