Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki session

.session Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1CATIA 4 Session File

Twórca Dassault Systemes
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format Binary

.SESSION opcja № 1

Plik sesji stworzony przez CATIA w wersji 4, program używany do projektowania i symulacji produktu 3D; zawiera odniesienia do plików .MODEL lub kopii plików MODEL, w zależności od wybranej opcji zapisu; służy do zapisywania modeli z sesji roboczej.

Programy, które otwierają pliki SESSION
Windows
Adobe Acrobat
Okino Computer Graphics PolyTrans
Dassault Systemes CATIA
Linux
Adobe Acrobat
Dassault Systemes CATIA
Macintosh
Adobe Acrobat

Typ pliku 2Mozilla Firefox Session File

Twórca Zeniko
Kategoria Pliki tekstowe
Format N/A

.SESSION opcja № 2

Plik sesji stworzony przez Menedżera sesji, rozszerzenie Mozilla Firefox i Seamonkey; zawiera sesje przeglądarki, które składają się z danych opisujących aktualny stan Firefoksa, takich jak historia, dane tekstowe i pliki cookie.

Więcej informacji

Menedżer sesji automatycznie, lub na polecenie użytkownika, zapisuje i przywraca stan okien Firefoksa podczas uruchamiania i po awarii. Powstałe pliki sesji SESSION umożliwiają łatwe zapisywanie i przywracanie danych w sesjach Mozilla Firefox.

UWAGA: Pliki SESSION zawsze zaczynają się od ciągu "[SessionManager v2]".

Programy, które otwierają pliki SESSION
Windows
Mozilla Firefox
Linux
Mozilla Firefox
Macintosh
Mozilla Firefox
WEB
Session Manager

Informacje o plikach SESSION

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem SESSION i jak go otworzyć.

Typ pliku Mozilla Firefox Session File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.