Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki xhtml

.xhtml Rozszerzenie pliku

Typ pliku Extensible Hypertext Markup Language File

Twórca N/A
Kategoria Pliki internetowe
Format XML

Czym są pliki XHTML?

Plik XHTML to strona napisana w XHTML, przeformułowanie HTML 4 jako aplikacji XML 1.0. Używa standardowych tagów HTML, ale musi być zgodna z bardziej restrykcyjnymi wytycznymi XML.

Więcej informacji

Wiele aktualnych stron internetowych zawiera strony internetowe oparte na specyfikacji XHTML 1.0 lub XHTML 1.1.

Programy, które otwierają pliki XHTML
Windows
AbiSource AbiWord
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
ACD Systems Canvas
Microsoft Visual Studio
Calibre
Adobe RoboHelp
Microsoft Edge
Adobe ColdFusion Builder
Linux
AbiSource AbiWord
Mozilla Firefox
Calibre
Macintosh
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Apple Safari
Calibre
Adobe ColdFusion Builder
iOS
Apple Safari

Informacje o plikach XHTML

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem XHTML i jak go otworzyć.

Typ pliku Extensible Hypertext Markup Language File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.