Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki cpc

.cpc Rozszerzenie pliku

Typ pliku CPC Compressed Image File

Twórca Cartesian Products
Kategoria Pliki obrazów rastrowych
Format N/A

Czym są pliki CPC?

Obraz bitmapowy skompresowany przy użyciu algorytmu kartezjańskiego Perceptual Compression (CPC); przeznaczone do kompresji 1-bitowych obrazów rastrowych, takich jak czarno-białe fotografie i grafika liniowa; często używane do kompresowania układów monochromatycznych, dokumentów prawnych i innych rodzajów zeskanowanych plików tekstowych.

Programy, które otwierają pliki CPC
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Cartesian Products CPC Tool
LizardTech Document Express
Linux
Mozilla Firefox
Cartesian Products CPC Tool
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
Cartesian Products CPC Tool
iOS
Apple Safari

Informacje o plikach CPC

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CPC i jak go otworzyć.

Typ pliku CPC Compressed Image File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.