Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .master

.master Rozszerzenie pliku

Typ pliku ASP.NET Master Page

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki internetowe
Format Text

Czym są pliki plik MASTER?

Główna strona internetowa lub szablon utworzony za pomocą ASP.NET; używane do budowania wielu stron o tym samym układzie; zazwyczaj zawiera zdefiniowane sekcje nagłówka, nawigacji i stopki, a także obszary edytowalne; skonstruowany przy użyciu HTML, podobnie jak typowa strona internetowa.

Więcej informacji

Podczas edytowania strony internetowej opartej na stronie wzorcowej obszary nieedytowalne są cieniowane na szaro, a elementy, które można zmieniać, są wyraźnie widoczne. Edytowalne obszary można zdefiniować bezpośrednio edytując stronę wzorcową. Strony wzorcowe działają w połączeniu ze stronami treści, które łączą się ze stroną wzorcową w celu uzyskania wyników widzianych przez użytkownika.

Programy, które otwierają MASTER pliki
Windows
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Web Developer

Informacje o plikach MASTER

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .master i jak go otworzyć.

Typ pliku ASP.NET Master Page, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.