Strona główna : Paść się : Pliki Camera Raw

Pliki Camera Raw

Pliki camera raw to pliki graficzne tworzone przez aparaty cyfrowe. Są one zapisywane w nieskompresowanym i nieprzetworzonym formacie, który przechowuje dokładne dane przechwycone przez czujnik aparatu. Ponieważ każdy typ aparatu cyfrowego ma inny czujnik, istnieje wiele różnych typów formatów camera raw. Aby otworzyć plik camera raw, program musi obsługiwać zarówno typ pliku, jak i określony model aparatu, który przechwycił obraz.