Strona główna : Paść się : Pliki bazy danych

Pliki bazy danych

Pliki baz danych przechowują dane w ustrukturyzowanym formacie, uporządkowanym w tabele i pola. Indywidualne wpisy w bazie danych są nazywane rekordami. Bazy danych są zwykle używane do przechowywania danych, do których odwołują się dynamiczne witryny.