Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fic

.fic Rozszerzenie pliku

Typ pliku WinDev Hyper File Database

Twórca PC SOFT
Kategoria Pliki bazy danych
Format Binary

Czym są pliki FIC?

Relacyjny format bazy danych używany przez program WinDev Windows i oprogramowanie do tworzenia urządzeń mobilnych; przechowuje relacyjną bazę danych i może być bazą danych Mobile HyperFileSQL lub bazą danych klienta / serwera HyperFileSQL; służy do przechowywania danych strukturalnych dla aplikacji WinDev.

Programy, które otwierają pliki FIC

Informacje o plikach FIC

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FIC i jak go otworzyć.

Typ pliku WinDev Hyper File Database, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.