Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fm5

.fm5 Rozszerzenie pliku

Typ pliku FileMaker 5 Database

Twórca FileMaker
Kategoria Pliki bazy danych
Format Binary

Czym są pliki FM5?

Baza danych stworzona przez FileMaker 5, wieloplatformowy program do zarządzania bazami danych; może zawierać kilka tabel, każda z wieloma polami.

Więcej informacji

FileMaker 5 był pierwszym ważnym wydaniem FileMaker od FileMaker, Inc. Program został wcześniej opracowany przez Claris Corporation. FileMaker, Inc. jest spółką całkowicie zależną od Apple, Inc.

Programy, które otwierają pliki FM5
Windows
FileMaker Pro
Macintosh
FileMaker Pro

Informacje o plikach FM5

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FM5 i jak go otworzyć.

Typ pliku FileMaker 5 Database, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.