Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki mwb

.mwb Rozszerzenie pliku

Typ pliku MySQL Workbench Document

Twórca MySQL
Kategoria Pliki bazy danych
Format Binary

Czym są pliki MWB?

Dokument bazy danych stworzony przez MySQL Workbench, graficzny interfejs używany do tworzenia i administrowania bazami danych MySQL; zapisuje projekt bazy danych, zwany modelem EER (Enhanced Entity-Relationship); definiuje tabele, widoki, procedury, uprawnienia i inne konstrukcje dla bazy danych.

Więcej informacji

Pliki MWB służą do zapisywania postępu prac bazy danych podczas jej tworzenia. Gdy model EER zostanie ukończony, MySQL Workbench może wygenerować bazę danych MySQL z pliku MWB.

Programy, które otwierają pliki MWB
Windows
MySQL
Linux
MySQL
MySQL Workbench
Macintosh
MySQL

Informacje o plikach MWB

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MWB i jak go otworzyć.

Typ pliku MySQL Workbench Document, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.