Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki cpd

.cpd Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1RoboHelp Cache Project Database

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki bazy danych
Format Binary

.CPD opcja № 1

Plik bazy danych stworzony przez RoboHelp, program służący do tworzenia dokumentacji pomocy systemu Windows; przechowywane w ramach projektu RoboHelp ( .XPJ ) i zawiera buforowane informacje dla projektu; nie należy otwierać ani edytować ręcznie.

Więcej informacji

Pliki CPD są zapisywane w formacie bazy danych programu Microsoft Access ( .MDB lub .ACCDB ) i można je otwierać za pomocą programu Access. Jednak nie jest to zalecane, ponieważ RoboHelp używa danych w tle do buforowania i może to spowodować nieprawidłowe działanie programu.

UWAGA: Pamięć podręczna projektu może być czyszczona przy każdym otwarciu projektu pomocy, wybierając "Wyczyść bufor podręczny projektu (.cpd) przed otwarciem dowolnego projektu" na karcie Ogólne w preferencjach aplikacji.

Programy, które otwierają pliki CPD
Windows
Adobe RoboHelp

Typ pliku 2Compressed PhotoDefiner Image File

Twórca RGB Light
Kategoria Pliki obrazów rastrowych
Format N/A

.CPD opcja № 2

Skompresowany format obrazu wykorzystywany przez PhotoDefiner, program służący do ulepszania i kompresowania treści cyfrowych; zawiera kompresję bezstratną, która wykorzystuje podejście teoretyczne "nowa reprezentacja wartości bajtów" i bibliotekę LZMA; dopuszcza do 30% większą kompresję niż podobny plik .PNG .

Więcej informacji

Bezstratna kompresja CPD może być używana do ponownego kompresowania plików PNG.

Programy, które otwierają pliki CPD
Windows
RGB Light PhotoDefiner Free Viewer
Kandalu PhotoK Win
Macintosh
Kandalu KandaluLite
Kandalu PhotoK

Informacje o plikach CPD

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CPD i jak go otworzyć.

Typ pliku Compressed PhotoDefiner Image File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.