Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fmp12

.fmp12 Rozszerzenie pliku

Typ pliku FileMaker Pro 12 Database

Twórca FileMaker
Kategoria Pliki bazy danych
Format Binary

Czym są pliki FMP12?

Plik bazy danych stworzony przez FileMaker Pro 12, osobisty i biznesowy program do tworzenia baz danych; przechowuje strukturę bazy danych (tabele i pola) oraz rekordy wypełniające tabele; może również zawierać niestandardowe formularze, raporty i inne obiekty bazy danych; może zawierać niestandardowy motyw do personalizowania interfejsu.

Więcej informacji

Bazy danych FileMaker Pro mogą być używane do przechowywania kontaktów, inwentarza biznesowego, danych projektu, faktur i innych informacji. Bazy danych mogą być udostępniane członkom zespołu za pośrednictwem Internetu lub przy użyciu urządzeń iPhone i iPad z zainstalowaną aplikacją FileMaker Go.

UWAGA: Format FMP12 jest nowy w FileMaker Pro 12. FileMaker Pro 7-11 używa Rozszerzenie .FP7 .

Programy, które otwierają pliki FMP12
Windows
FileMaker Pro
Macintosh
FileMaker Pro
iOS
FileMaker Go 15

Informacje o plikach FMP12

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FMP12 i jak go otworzyć.

Typ pliku FileMaker Pro 12 Database, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.