Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki udl

.udl Rozszerzenie pliku

Typ pliku Microsoft Universal Data Link File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki bazy danych
Format Text

Czym są pliki UDL?

Plik Universal Data Link (UDL) używany przez aplikacje systemu Windows do określania informacji o połączeniu z dostawcą danych; definiuje typ dostawcy danych, ciąg połączenia, nazwę użytkownika i hasło oraz inne właściwości, takie jak limity czasu połączenia; może również służyć do testowania połączenia ze źródłem danych.

Więcej informacji

Pliki UDL można edytować za pomocą wbudowanego w Windows narzędzia o nazwie Właściwości łącza danych. Można je również edytować za pomocą edytora tekstu, ponieważ są one zapisywane w formacie zwykłego tekstu.

Można utworzyć plik UDL, tworząc pusty plik tekstowy i zmieniając jego rozszerzenie na ".udl". Aby edytować wynikowy plik, kliknij go dwukrotnie w systemie Windows, który otworzy okno dialogowe Właściwości łącza danych.

Programy, które otwierają pliki UDL

Informacje o plikach UDL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem UDL i jak go otworzyć.

Typ pliku Microsoft Universal Data Link File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.