Strona główna : Paść się : Pliki audio

Pliki audio

Kategoria Pliki audio zawiera skompresowane i nieskompresowane formaty audio, które zawierają dane falowe, które można odtwarzać za pomocą oprogramowania odtwarzającego audio. Do tej kategorii należą również pliki MIDI, partytury muzyczne i pliki projektów audio, które zazwyczaj nie zawierają danych dźwiękowych.