Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki h0

.h0 Rozszerzenie pliku

Typ pliku Movie Edit Pro Waveform Information File

Twórca MAGIX
Kategoria Pliki audio
Format Binary

Czym są pliki H0?

Plik danych audio stworzony przez Movie Edit Pro (MEP), aplikację służącą do tworzenia filmów; zawiera wizualną reprezentację pliku dźwiękowego projektu filmowego; używany przez interfejs MEP do wyświetlania przebiegu audio.

Więcej informacji

Podobnie do plików .HDP , MEP tworzy pliki H0 podczas importowania obiektu audio. Jednakże, jeśli pliki H0 są ręcznie usuwane, MEP nie będzie ich automatycznie odtwarzał i nie będzie wyświetlany żaden przebieg audio. Użytkownicy mogą ręcznie odtwarzać pliki falowe w formacie H0, korzystając z opcji tworzenia przebiegu fali MEP.

Programy, które otwierają pliki H0
Windows
MAGIX Movie Edit Pro Plus

Informacje o plikach H0

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem H0 i jak go otworzyć.

Typ pliku Movie Edit Pro Waveform Information File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.