Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki rta

.rta Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1RoboHelp RTA Data File

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.RTA opcja № 1

Plik danych projektu utworzony przez RoboHelp, wieloplatformowy system tworzenia pomocy; zapisane jako jeden z kilku plików projektu RoboHelp i zawiera informacje używane wewnętrznie przez RoboHelp podczas otwierania i zapisywania projektów.

Więcej informacji

UWAGA: Pliki RTA nie powinny być otwierane ręcznie. Zamiast tego są używane przez RoboHelp wewnętrznie podczas edycji projektów.

Programy, które otwierają pliki RTA
Windows
Adobe RoboHelp

Typ pliku 2TrueRTA Project File

Twórca True Audio
Kategoria Pliki audio
Format Binary

.RTA opcja № 2

Plik projektu stworzony przez TrueRTA, analizator oprogramowania wykorzystywany do testowania systemów audio; zapisuje ustawienia, które są używane do analizy wejściowych lub generowanych dźwięków; umożliwia zapisanie ustawień projektu i ich późniejsze użycie.

Programy, które otwierają pliki RTA

Informacje o plikach RTA

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem RTA i jak go otworzyć.

Typ pliku TrueRTA Project File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.