Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fpa

.fpa Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Finale Performance Assessment File

Twórca MakeMusic
Kategoria Pliki audio
Format N/A

.FPA opcja № 1

Plik stworzony przez Finale, program do notacji muzycznej; zawiera ocenę muzycznego wykonania; Krytyka obejmuje poprawnie zagraną nutę, ocenę wydajności i procent poprawnych zagranych nut.

Więcej informacji

Aby otworzyć plik FPA w Finale, wybierz Plik → Otwórz, wybierz "Finale Performance Assessment" z rozwijanego menu "Typ pliku" i kliknij dwukrotnie plik FPA.

UWAGA: Począwszy od 2007 roku opcja Finale Performance Assessment do tworzenia plików FPA została przerwana w Finale.

Programy, które otwierają pliki FPA
Windows
MakeMusic Finale
MakeMusic Finale Performance Assessment
Macintosh
MakeMusic Finale

Typ pliku 2Front Panel Encrypted Order File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.FPA opcja № 2

Zaszyfrowany plik zawierający informacje o zamówieniu przetworzonym za pomocą oprogramowania do obsługi e-commerce na przednim panelu.

Programy, które otwierają pliki FPA

Informacje o plikach FPA

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FPA i jak go otworzyć.

Typ pliku Front Panel Encrypted Order File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.