Strona główna : Paść się : Pliki arkuszy kalkulacyjnych

Pliki arkuszy kalkulacyjnych

Pliki arkusza kalkulacyjnego przechowują dane w komórkach, które są zorganizowane w wiersze i kolumny. Każda komórka może zawierać pewien rodzaj danych, takich jak ciąg tekstowy, numer lub data. Komórki mogą również zawierać formuły, które odwołują się do innych komórek.