Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fods

.fods Rozszerzenie pliku

Typ pliku OpenDocument Flat XML Spreadsheet

Twórca Oracle
Kategoria Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Format XML

Czym są pliki FODS?

Arkusz kalkulacyjny zapisany w formacie OpenDocument, ale przechowywany jako płaski plik XML zamiast kontenera .ZIP używanego przez pliki .ODS ; pozwala, aby informacje w arkuszu były bardziej czytelne dla człowieka; również może być łatwiejszą alternatywą niż format ODS do automatycznego generowania arkuszy kalkulacyjnych bez konieczności edytowania arkusza kalkulacyjnego.

Więcej informacji

Format FODS nie jest obsługiwany przez programy do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takie jak Microsoft Excel i Corel Quattro Pro.

Programy, które otwierają pliki FODS
Windows
LibreOffice
Linux
LibreOffice
Macintosh
LibreOffice
Planamesa NeoOffice

Informacje o plikach FODS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FODS i jak go otworzyć.

Typ pliku OpenDocument Flat XML Spreadsheet, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.