Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki dfg

.dfg Rozszerzenie pliku

Typ pliku Data Flask Grid File

Twórca Interscape
Kategoria Pliki arkuszy kalkulacyjnych
Format Binary

Czym są pliki DFG?

Plik arkusza kalkulacyjnego utworzony przez Data Flask, program do arkuszy kalkulacyjnych przeznaczony do tworzenia i migracji danych; może zawierać dane nieprzetworzonych komórek, a także informacje o połączeniu dla zewnętrznych źródeł danych; przechowuje również typy kolumn, podstawowe identyfikatory kluczy i inne informacje o schemacie danych.

Więcej informacji

Oprogramowanie Data Flask zostało ostatnio zaktualizowane w 2007 roku.

Programy, które otwierają pliki DFG

Informacje o plikach DFG

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem DFG i jak go otworzyć.

Typ pliku Data Flask Grid File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.