Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ulaw

.ulaw Rozszerzenie pliku

Typ pliku Raw u-Law Audio File

Twórca N/A
Kategoria Pliki audio
Format Binary

Czym są pliki ULAW?

Standardowy format używany w amerykańskiej telefonii, który zawiera surowe dane audio CCITT G.711 u-law (wymawiane "myoo-law"); zapisane w nieskompresowanym formacie, który może być odtwarzany przez różne programy audio.

Programy, które otwierają pliki ULAW
Windows
FMJ-Software Awave Studio
NCH Switch
FMJ-Software Awave Audio
FMJ-Software ACDR
Wave Flow
MPEG4IP
Macintosh
NCH Switch

Informacje o plikach ULAW

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ULAW i jak go otworzyć.

Typ pliku Raw u-Law Audio File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.