Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ruleset

.ruleset Rozszerzenie pliku

Typ pliku Visual Studio Code Analysis Rule Set File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki ustawień
Format Text

Czym są pliki RULESET?

Plik ustawień analizy kodu stworzony przez Visual Studio, aplikację służącą do tworzenia programów i aplikacji internetowych opartych na systemie Windows; zawiera zbiór reguł do przeprowadzania analizy kodu; służy do przesyłania zestawów reguł między projektami.

Więcej informacji

Zestawy reguł pozwalają programistom definiować szczególne warunki testowania statycznych segmentów kodu programu. Pomaga to wychwycić błędy na wczesnym etapie procesu tworzenia.

W przypadku Visual Studio 2010 pliki RULESET znajdują się w katalogu Microsoft Visual Studio 10.0 \ Narzędzia zespołów \ Statyczne narzędzia analityczne \ Zestawy reguł \.

Programy, które otwierają pliki RULESET
Windows
Microsoft Visual Studio

Informacje o plikach RULESET

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem RULESET i jak go otworzyć.

Typ pliku Visual Studio Code Analysis Rule Set File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.