Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki caf

.caf Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Core Audio File

Twórca Apple
Kategoria Pliki audio
Format Binary

.CAF opcja № 1

Cyfrowy format audio oparty na technologii Core Audio firmy Apple; przechowuje dane audio, a także adnotacje tekstowe, znaczniki, układy kanałów i inne informacje; podobny do pliku .AIFF lub .WAVE , ale nie ma limitu rozmiaru 4 GB i może przechowywać dowolną liczbę kanałów audio.

Więcej informacji

Format dźwięku CAF jest obsługiwany przez aplikacje systemu Mac OS X, które zawierają interfejs Core Audio API, w tym QuickTime Player 7 i nowsze wersje.

Programy, które otwierają pliki CAF
Windows
Apple QuickTime Player
FMJ-Software Awave Studio
NCH WavePad
ShedWorx Smart Converter
Audacity
GoldWave
Linux
Audacity
Macintosh
Apple QuickTime Player
Audacity
Apple Final Cut Pro
Apple Logic Pro
Apple GarageBand 10
Apple Final Cut Express

Typ pliku 2CryENGINE Character Animation File

Twórca Crytek
Kategoria Pliki deweloperskie
Format Binary

.CAF opcja № 2

Plik stworzony przez CryENGINE SDK, pakiet aplikacji używany do tworzenia gier na PC i konsole; zawiera dane animacji postaci skompilowane z pliku znaków .CHR przy użyciu pliku specyfikacji kompilatora .CBA .

Więcej informacji

Pliki CAF są używane jako pośrednie pliki kompilacji przed utworzeniem pliku animacji bazy danych ( .DBA ), który nadaje się do użycia w ostatecznej wersji gry.

Programy, które otwierają pliki CAF
Windows
Crytek CryENGINE SDK

Typ pliku 3Class Action Gradebook File

Twórca CalEd Software
Kategoria Pliki danych
Format Binary

.CAF opcja № 3

Plik książki ocen stworzony przez Class Action Gradebook, program służący do porządkowania informacji o klasie; może zawierać informacje o uczniach, rozmieszczeniu miejsc, zadaniach domowych, ocenach pozytywnych i innych danych klasowych.

Więcej informacji

Pliki CAF służą do zarządzania danymi ocen i do drukowania raportów. Nauczyciele mogą generować raporty, takie jak podsumowania z zajęć w klasie, raporty poszczególnych uczniów, listy rodziców oraz wykresy klas i zadań. Każdy raport można dostosować.

UWAGA: Pliki CAF są tworzone przez edycje Secondary i College of Class Gradebook klasy.

Programy, które otwierają pliki CAF

Typ pliku 4Cal3D Binary Animation File

Twórca Cal3D
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format Binary

.CAF opcja № 4

Trójwymiarowy plik animacji używany przez Cal3D, darmowy zestaw narzędzi do modelowania postaci i animacji; zawiera ustawienia ruchu dla szkieletu modelu; określa obroty i ruchy kości modelu w czasie.

Więcej informacji

Pliki CAF służą do nadawania postaciom realistycznych ludzkich ruchów. Mogą określać animacje dla chodzenia, biegania lub różnych innych ruchów.

UWAGA: Pliki animacji Cal3D można również wyrazić w formacie XML za pomocą .XAF plików.

Programy, które otwierają pliki CAF

Informacje o plikach CAF

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem CAF i jak go otworzyć.

Typ pliku Cal3D Binary Animation File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.