Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki pcm

.pcm Rozszerzenie pliku

Typ pliku Pulse Code Modulation

Twórca N/A
Kategoria Pliki audio
Format Binary

Czym są pliki PCM?

Nieskompresowany (surowy) cyfrowy plik audio; bezpośrednia reprezentacja cyfrowych wartości próbek (1s i 0s) nagrania dźwiękowego; przechowuje dźwięk w formacie również czasami używanym w plikach .WAV i .AIF .

Programy, które otwierają pliki PCM
Windows
MPlayer
FMJ-Software Awave Studio
Adobe Audition
Audacity
MAGIX SpectraLayers Pro
Linux
MPlayer
Audacity
Macintosh
MPlayer
Adobe Audition
Audacity
Apple Logic Pro
MAGIX SpectraLayers Pro

Informacje o plikach PCM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem PCM i jak go otworzyć.

Typ pliku Pulse Code Modulation, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.