Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .do

.do Rozszerzenie pliku

Typ pliku Java Servlet

Twórca N/A
Kategoria Pliki internetowe
Format N/A

Czym są pliki plik DO?

Plik DO to internetowy program w języku Java prowadzony przez serwer sieciowy obsługujący język Java, taki jak Tomcat lub IBM WebSphere. Zazwyczaj jest mapowany do kontrolera Struts, który przetwarza plik. Pliki DO służą do generowania dynamicznych stron internetowych.

Więcej informacji

Niektóre programy do webinarów mogą generować pliki DO sformatowane jako pliki .VCS . Zmiana rozszerzenia pliku na ".vcs" może pozwolić na import tych plików do różnych programów szeregujących.

UWAGA: rozszerzenie ".do" może być również schematem mapowania adresów URL dla aplikacji WWW, a nie rozszerzenie pliku. Na przykład struktura Struts często używa ciągu ".do" do odwzorowania akcji serwletu Java w pliku konfiguracyjnym web.xml.

Programy, które otwierają DO pliki

Informacje o plikach DO

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .do i jak go otworzyć.

Typ pliku Java Servlet, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.