Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .sitemap

.sitemap Rozszerzenie pliku

Typ pliku ASP.NET Site Map File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki internetowe
Format XML

Czym są pliki plik SITEMAP?

Plik WWW używany przez aplikacje internetowe ASP.NET; przechowuje strukturę nawigacyjną strony w hierarchii stron; służy do umożliwienia programowego dostępu do mapy serwisu za pomocą interfejsu API ASP.NET.

Więcej informacji

Pliki SITEMAP znajdują się w katalogu głównym aplikacji sieci Web ASP.NET i zawsze mają nazwę Web.sitemap. Są zapisywane przy użyciu formatowania XML.

Programy, które otwierają SITEMAP pliki
Windows
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Web Developer

Informacje o plikach SITEMAP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .sitemap i jak go otworzyć.

Typ pliku ASP.NET Site Map File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.