Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .appcache

.appcache Rozszerzenie pliku

Typ pliku HTML5 Cache Manifest File

Twórca N/A
Kategoria Pliki internetowe
Format Text

Czym są pliki plik APPCACHE?

Plik APPCACHE jest plikiem używanym przez przeglądarki internetowe, aby umożliwić dostęp do aplikacji internetowych, gdy nie ma połączenia sieciowego. Zawiera kopie zasobów składających się na aplikacje internetowe, takie jak obrazy ( .PNG , .GIF , itp.), .CSS i .JS plików i są identyfikowane przez adresy URL.

Więcej informacji

Pliki APPCACHE są tworzone w celu umożliwienia uruchamiania aplikacji internetowych bez połączenia z Internetem, zmniejszenia obciążenia serwera i przyspieszenia ładowania strony internetowej.

Plik APPCACHE składa się z czterech opcjonalnych sekcji:

Programy, które otwierają APPCACHE pliki

Informacje o plikach APPCACHE

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .appcache i jak go otworzyć.

Typ pliku HTML5 Cache Manifest File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.