Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki md5camera

.md5camera Rozszerzenie pliku

Typ pliku id Tech 4 Model Camera File

Twórca id Software
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format Text

Czym są pliki MD5CAMERA?

Plik kamery 3D używany przez id Tech 4, silnik gry opracowany przez id Software for Doom 3 i Quake 4; zawiera ścieżki kamery 3D, w tym pozycję, rotację i pole widzenia dla każdej ścieżki; służy do sterowania kamerami podczas sekwencji filmowych i wycinania scen w grach id Tech 4.

Więcej informacji

Pliki MD5CAMERA przechowywane są w formacie zwykłego tekstu. Są one często pakowane do pakietów id Tech 4, które używają rozszerzenia .PK4 .

UWAGA: id Tech 4 jest również znany jako "silnik Doom 3".

Programy, które otwierają pliki MD5CAMERA
Windows
Blender
Autodesk 3ds Max
Linux
Blender
Macintosh
Blender

Informacje o plikach MD5CAMERA

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MD5CAMERA i jak go otworzyć.

Typ pliku id Tech 4 Model Camera File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.