Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki mesh

.mesh Rozszerzenie pliku

Typ pliku 13D Mesh Model

Twórca Medit
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format N/A

.MESH opcja № 1

Format modelu 3D, który przechowuje obiekty jako pliki 3D "mesh"; tworzy cyfrową reprezentację modeli geometrycznych za pomocą kolekcji wielokątów tworzących powierzchnię każdego obiektu.

Więcej informacji

Pliki MESH są używane przez Medit, francuski program do wizualizacji modeli naukowych. Program wyświetla wyniki obliczeń mechaniki związanej z ciałami stałymi, cieczami, termicznymi, elektromagnetyzmem itp.

Programy, które otwierają pliki MESH
Windows
Medit for Windows
Linux
Medit for Linux
TetGen
Macintosh
Medit for Mac OS X

Typ pliku 2DirectX Mesh File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format Binary

.MESH opcja № 2

Siatka modelu 3D używana przez aplikacje i gry DirectX; zapisuje wielokątną siatkę modelu i jest często używana do renderowania obiektów gier i innych obiektów w grach 3D.

Programy, które otwierają pliki MESH

Informacje o plikach MESH

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MESH i jak go otworzyć.

Typ pliku DirectX Mesh File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.