Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki anm

.anm Rozszerzenie pliku

Typ pliku 3D Animation File

Twórca N/A
Kategoria Pliki obrazów 3D
Format N/A

Czym są pliki ANM?

Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące animacji 3D; zazwyczaj odwołuje się do jednego lub więcej plików obiektów 3D animowanych za pomocą dyrektyw w pliku ANM; używane przez kilka starszych gier wideo, jak również nowsze, takie jak te stworzone dla Crytek CryENGINE.

Programy, które otwierają pliki ANM
Windows
Crytek CryENGINE SDK
Animation Viewer
Mark Nine Systems Targetware
Duke Nukem 3D
Linux
anim (part of GCL utilities)
unanm
Macintosh
Mark Nine Systems Targetware

Informacje o plikach ANM

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ANM i jak go otworzyć.

Typ pliku 3D Animation File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.