Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fpsl

.fpsl Rozszerzenie pliku

Typ pliku FileMaker Pro Snapshot Link

Twórca FileMaker
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki FPSL?

Zbiór rekordów bazy danych eksportowanych przez FileMaker Pro, wieloplatformowy program bazodanowy; zapisuje rekordy wybrane po wykonaniu żądania znalezienia, a także bieżący układ bazy danych, widok i kolejność sortowania; może zostać wysłany jako załącznik do wiadomości e-mail i otwarty przez innych użytkowników za pomocą FileMaker Pro.

Więcej informacji

Łącza do migawek zostały wprowadzone w FileMaker Pro 11. Zostały zaprojektowane do współpracy z innymi użytkownikami i mogą być również wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych raportów. Pliki FPSL tworzone są poprzez wybranie opcji Plik → Zapisz / wyślij zapisy jako → Migawka Link ... w FileMaker Pro.

Programy, które otwierają pliki FPSL
Windows
FileMaker Pro
Macintosh
FileMaker Pro

Informacje o plikach FPSL

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FPSL i jak go otworzyć.

Typ pliku FileMaker Pro Snapshot Link, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.