Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ulz

.ulz Rozszerzenie pliku

Typ pliku USBlyzer Data Capture File

Twórca USBlyzer
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki ULZ?

Zawiera dane przechwycone przez USBlyzer, program do analizy protokołu USB; zawiera hierarchię połączonych urządzeń USB z opisową informacją o każdym urządzeniu.

Więcej informacji

Informacje przechwycone przez plik ULZ obejmują dane struktur IRP i URB, zawartość bufora transferu oraz nazwy obiektów urządzenia i sterownika. Może również zawierać informacje o żądaniach związanych z USB, pakietach żądań we / wy oraz przychodzącym i wychodzącym ruchu USB.

Pliki ULZ mogą być eksportowane przez USBlyzer do wykorzystania w przyszłości.

Programy, które otwierają pliki ULZ
Windows
USBlyzer

Informacje o plikach ULZ

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem ULZ i jak go otworzyć.

Typ pliku USBlyzer Data Capture File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.