Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki gs

.gs Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Google Apps Script

Twórca Google
Kategoria Pliki deweloperskie
Format Text

.GS opcja № 1

Skrypt napisany w Google Apps Script, języku programowania opartym na JavaScript i wykorzystywanym do automatyzacji zadań w usługach Google online; służy do tworzenia internetowych aplikacji internetowych, takich jak interfejs WWW, program wysyłający niestandardowe wiadomości e-mail lub program, który automatycznie wypełnia i formatuje dokumenty Dokumentów Google.

Więcej informacji

Pliki GS można edytować za pomocą Google Apps Script, edytora kodu działającego w przeglądarce internetowej.

Programy, które otwierają pliki GS

Typ pliku 2GemStone Document

Twórca Verity Software House
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.GS opcja № 2

Dokument utworzony za pomocą GemStone, programu do analizy danych cytometrii przepływowej w oparciu o system modelowania prawdopodobieństwa; zawiera model i analizę danych przechwyconych przez cytometr przepływowy; można przeglądać graficznie w aplikacji GemStone.

Więcej informacji

Więcej informacji o GemStone znajduje się na stronie GemStone.

Programy, które otwierają pliki GS
Windows
Verity Software House GemStone
Macintosh
Verity Software House GemStone

Typ pliku 3Geosoft Script

Twórca Geosoft
Kategoria Pliki wykonywalne
Format Text

.GS opcja № 3

Plik skryptowy używany przez Oasis montaj, aplikację do przetwarzania i mapowania danych geoprzestrzennych; zawiera zestaw instrukcji podobnych do makra; służy do rejestrowania zestawu powtarzających się zadań i automatyzacji ich w oprogramowaniu.

Więcej informacji

Możesz uruchamiać skrypty w opcji menu GX → Skrypty → Uruchom skrypt .... Wynikowe okno dialogowe umożliwia użytkownikom dostarczanie opcjonalnych parametrów do skryptu.

Programy, które otwierają pliki GS

Informacje o plikach GS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem GS i jak go otworzyć.

Typ pliku Geosoft Script, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.