Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki flame

.flame Rozszerzenie pliku

Typ pliku Fractal Flames File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format XML

Czym są pliki FLAME?

Plik danych, który zapisuje parametry używane do tworzenia fraktalnej grafiki i animacji zwanych "płomieniami"; może zawierać jeden lub więcej wzorów fraktalnych, z których każdy może być dostosowany przez dostosowanie zmiennych i gradientów używanych przez fraktal; zapisane w formacie XML i muszą być renderowane przez program, aby wyprowadzić odpowiedni obraz lub animację.

Więcej informacji

Fraktalne płomienie są używane przez Electric Sheep, rozproszoną aplikację obliczeniową, która renderuje fraktalne płomienie na komputerach użytkowników, a następnie generuje powstałe filmy jako wygaszacze ekranu.

Programy, które otwierają pliki FLAME

Informacje o plikach FLAME

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FLAME i jak go otworzyć.

Typ pliku Fractal Flames File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.