Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki fsa

.fsa Rozszerzenie pliku

Typ pliku Fragment Analysis Data File

Twórca Applied Biosystems
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki FSA?

Plik FSA jest plikiem danych analizy fragmentów utworzonym przez sekwensery i analizatory DNA, takie jak analizatory genetyczne 3500 i 3130. Zawiera zapisy elektroforogramów ze wzmocnionych fragmentów wraz z modelem i maszyną używaną do zbierania danych oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia biegu. Pliki FSA są zapisywane w zastrzeżonym formacie pliku ABIF, w którym każdy element danych jest powiązany ze znacznikiem podobnym do par klucz-wartość.

Więcej informacji

Pliki FSA są tworzone w celu przechowywania danych fragmentów pozyskanych przez oprogramowanie do zbierania danych podczas przebiegu elektroforezy (technika laboratoryjna stosowana do rozdzielania i analizowania makromolekuł w zależności od rozmiaru). Dane są wykorzystywane do określenia genotypów sekwencji DNA. Jeśli nie pracujesz lub nie uczysz się w dziedzinie nauk związanych z DNA, najprawdopodobniej nigdy nie natkniesz się na plik FSA.

Jeśli znajdziesz plik FSA i musisz go otworzyć, możesz wybrać jedną z kilku programy analizy fragmentów, takie jak oprogramowanie Peak Scanner. Programy te mogą służyć do formatowania, wyświetlania, edytowania i drukowania plików FSA. Aplikacje przetwarzają nieprzetworzone dane w pliku FSA za pomocą algorytmów i wyświetlają dane zgodnie z ustawieniami analizy określonymi przez użytkownika. Jeśli chcesz przekonwertować plik FSA do bardziej powszechnego formatu obrazu, możesz użyć programu FSA2PS do konwersji danych na obrazy PostScript.

Pliki FSA zebrane przez aplikacje Applied Biosystems będą najprawdopodobniej znajdować się w następujących katalog:

E: \ AppliedBiosystems \ UDC \ Zbiór danych \ Dane \ [typ instrumentu] \ [instrument nazwa] \

Programy, które otwierają pliki FSA

Informacje o plikach FSA

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FSA i jak go otworzyć.

Typ pliku Fragment Analysis Data File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.