Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki mpkt

.mpkt Rozszerzenie pliku

Typ pliku MOPEKS Trial File

Twórca MOPEKS
Kategoria Pliki danych
Format Text

Czym są pliki MPKT?

Plik stworzony przez MOPEKS, program, który generuje wiele programów uruchamianych przez jego skrypt, aby używać siebie nawzajem do rozwiązywania problemów; zawiera dane próbne, do których odwołuje się, gdy zostanie kliknięty plik i użyte do odtworzenia prób; przykłady danych obejmują osie X i Y, współrzędne kątowe, długości, wysokości i prędkości.

Więcej informacji

Gdy otwierasz aplikację MOPEKS po raz pierwszy, otworzy się okno z zapytaniem, czy chcesz, aby plik MPKT był powiązany z MOPEKS, kliknij Tak.

MOPEKS zawiera próbę statyczną i dynamiczną przykłady, które zostały wcześniej zapisane:

UWAGA: Inne powiązane pliki MOPEKS to .MSCT , .MTHD i .MTXT .

Programy, które otwierają pliki MPKT
Windows
MOPEKS

Informacje o plikach MPKT

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem MPKT i jak go otworzyć.

Typ pliku MOPEKS Trial File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.