Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki vcd

.vcd Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Virtual CD

Twórca H+H
Kategoria Pliki obrazów dysków
Format N/A

.VCD opcja № 1

Plik VCD jest obrazem dysku CD lub DVD i jest rozpoznawany przez system Windows jako dysk, nawet jeśli dane znajdują się na dysku twardym. Pliki VCD umożliwiają używanie dysków CD i DVD bez konieczności korzystania z fizycznych napędów i są przydatne do montażu dysków na komputerach sieciowych.

Więcej informacji

Jeśli otrzymasz plik VCD, możesz go otworzyć z wybranymi programami nagrywania i zgrywania płyt CD i DVD, takimi jak Virtual Software CD H + H, Roxio Popcorn, Roxio Toast i Roxio Creator NXT Pro. Pliki VCD można również odtwarzać za pomocą darmowego MPlayera.

Programy, które otwierają pliki VCD
Windows
Roxio Creator
CyberLink PowerDVD
HH Software Virtual CD
WinMount International WinMount
Macintosh
Roxio Toast

Typ pliku 2FarStone Virtual Drive

Twórca N/A
Kategoria Pliki obrazów dysków
Format N/A

.VCD opcja № 2

Kopia dysku CD lub niechronionego dysku DVD zapisanego jako skompresowany obraz lub dysk wirtualny; można uruchomić zamiast oryginalnego dysku w jednym z maksymalnie 23 wirtualnych napędów.

Programy, które otwierają pliki VCD

Typ pliku 3Valve Choreography Data File

Twórca Valve
Kategoria Pliki danych
Format Text

.VCD opcja № 3

Plik używany przez silnik gry Valve Source; utworzone przez narzędzie Faceposer, które jest dołączone do zestawu Source SDK; oszczędza mimikę twarzy, synchronizację ust i sekwencje ruchów dla aktorów na scenie; często używane do scenek przerywnikowych.

Więcej informacji

Pliki VCD są zapisywane w formacie tekstowym podobnym do XML.

Programy, które otwierają pliki VCD

Typ pliku 4Value Change Dump File

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.VCD opcja № 4

Zrzut danych generowany przez programy symulujące logikę i zapisany w formacie tekstowym; zawiera informacje nagłówkowe, definicje zmiennych i zmiany wartości dla określonych zmiennych; zmiany wartości są podane w formacie skalarnym lub wektorowym, w zależności od rodzaju zmiennej.

Programy, które otwierają pliki VCD
Windows
Altera Quartus II
Linux
GTKWave

Informacje o plikach VCD

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem VCD i jak go otworzyć.

Typ pliku Value Change Dump File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.