Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki ftw

.ftw Rozszerzenie pliku

Typ pliku Family Tree Maker File

Twórca Ancestry.com
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki FTW?

Plik stworzony przez Family Tree Maker, program do śledzenia genealogii; zawiera dane z drzewa genealogicznego używane przez Family Tree Maker, program genealogiczny, który pozwala budować i udostępniać drzewo genealogiczne innym; zawiera również ustawienia użytkownika i inne informacje.

Więcej informacji

Aby utworzyć plik FTW, po prostu wybierz Plik → Zapisz jako ..., nadaj nazwę plikowi, sprawdź, czy wybranym typem pliku jest FTW, wybierz lokalizację zapisu i kliknij Zapisz.

UWAGA: Family Tree Maker został pierwotnie opracowany przez MyFamily.com. Jest teraz dostępny przez Ancestry.com, który jest częścią Sieci Generacji.

Programy, które otwierają pliki FTW

Informacje o plikach FTW

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem FTW i jak go otworzyć.

Typ pliku Family Tree Maker File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.