Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .tcnet

.tcnet Rozszerzenie pliku

Typ pliku TestComplete Configuration Reference File

Twórca SmartBear
Kategoria Pliki danych
Format N/A

Czym są pliki plik TCNET?

Plik odniesienia konfiguracji utworzony przez aplikację TestComplete, która umożliwia użytkownikom testowanie aplikacji; zawiera odniesienia do plików konfiguracyjnych dla projektu lub zestawu projektów, które są używane w trybie współdzielonym.

Więcej informacji

UWAGA: TestComplete używa projektów i zestawów projektów, aby umożliwić testowanie różnych aplikacji. Możesz testować aplikacje przy użyciu współdzielonych projektów, co pozwala wielu użytkownikom pracować nad tym samym projektem. TestComplete używa plików TCNET, aby zachować tę samą konfigurację dla projektów lub zestawów projektów.

Programy, które otwierają TCNET pliki
Windows
SmartBear TestComplete

Informacje o plikach TCNET

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .tcnet i jak go otworzyć.

Typ pliku TestComplete Configuration Reference File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.