Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki jgcscs

.jgcscs Rozszerzenie pliku

Typ pliku EditPad Custom Syntax Coloring Scheme File

Twórca Just Great Software
Kategoria Pliki danych
Format Text

Czym są pliki JGCSCS?

Plik używany przez EditPad, edytor tekstu i kodu źródłowego dla systemu Windows; zapisuje informacje, które umożliwiają edytorowi obsługę podświetlania składni dla określonego języka, takiego jak HTML, PHP, Perl lub SQL; powinien zostać skopiowany do tego samego katalogu, co plik EditPadPro.exe do zainstalowania.

Więcej informacji

Możesz uzyskać dostęp do ustawień kolorowania składni, wybierając Opcje → Konfiguruj typy plików i wybierając zakładkę "Kolory i składnia". Kliknij przycisk Odśwież w tym oknie po zainstalowaniu nowych plików JGCSCS.

Programy, które otwierają pliki JGCSCS

Informacje o plikach JGCSCS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem JGCSCS i jak go otworzyć.

Typ pliku EditPad Custom Syntax Coloring Scheme File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.