Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki dws

.dws Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1Dyalog Workspace File

Twórca Dyalog
Kategoria Pliki deweloperskie
Format N/A

.DWS opcja № 1

Plik DWS jest plikiem obszaru roboczego utworzonym przez wersję Dyalog dla systemu Windows, oparte na APL środowisko programistyczne. Zawiera obszar roboczy, który zawiera obiekty APL, takie jak funkcje i zmienne. Pliki DWS służą do opracowywania programów APL.

Więcej informacji

Plik DWS jest jednym z podstawowych typów plików powiązanych z Dyalog. Plik jest tworzony przez Dyalog w celu przechowywania komponentów obszaru roboczego. Służy do zapisywania i wczytywania obszarów roboczych w Dyalog, a także do przenoszenia obszarów roboczych. Dyalog może także zapisywać obszary robocze w APL (używane w niektórych implementacjach APL), ATF (format pliku transferu) i DXF (wariant formatu ATF).

Dyalog jest interpretatorem języka programowania APL i jest używany przez specjalistów IT do przekształcania pomysłów w rozwiązania programowe. Oprogramowanie obejmuje IDE aplikacji, narzędzia do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika, platformy do tworzenia serwerów WWW, łączenia ze zwykłymi bazami danych oraz formatowania raportów i narzędzi do tworzenia wykresów technicznych.

Programy, które otwierają pliki DWS
Linux
Dyalog

Typ pliku 2AutoCAD Drawing Standards File

Twórca Autodesk
Kategoria Pliki CAD
Format Binary

.DWS opcja № 2

Rysujący plik weryfikacyjny używany przez AutoCAD, projektowanie 3D i inżynierską aplikację CAD; zawiera właściwości, które muszą być zgodne z innym rysunkiem; służy do definiowania standardów rysowania i wykrywania naruszeń podczas procesu sprawdzania; można użyć do określenia standardów właściwości warstw, stylów wymiarów, rodzajów linii i stylów tekstu.

Więcej informacji

Wiele plików DWS można zastosować do pojedynczego rysunku. Dodatkowo, Batch Standards Checker programu AutoCAD, który wykorzystuje pliki .CHX , może być używany do definiowania zautomatyzowanych procesów wsadowych, które sprawdzają rysunki względem standardów zdefiniowanych w plikach DWS.

Pliki standardów rysowania można zapisać w taki sam sposób, jak dowolny inny rysunek. Możesz utworzyć nowy rysunek, zdefiniować jego właściwości, a następnie wybrać Zapisz jako → Standardy rysowania AutoCAD.

Programy, które otwierają pliki DWS
Windows
Autodesk AutoCAD
Macintosh
Autodesk AutoCAD

Typ pliku 3Adobe Dreamweaver Site Cache File

Twórca Adobe Systems
Kategoria Pliki danych
Format Binary

.DWS opcja № 3

Plik pamięci podręcznej używany przez program Dreamweaver do tworzenia aplikacji internetowych; przechowuje dane o wszystkich linkach do plików i zasobów witryny; wykorzystywane wewnętrznie przez program, dzięki czemu można uzyskać szybki dostęp do informacji podczas tworzenia aplikacji.

Więcej informacji

Jeśli plik DWS zostanie uszkodzony, może to spowodować awarię programu podczas ładowania witryny Dreamweaver. Zazwyczaj można usunąć ten plik po zamknięciu programu Dreamweaver, a program ponownie wygeneruje informacje przy następnym otwarciu witryny przez programistę.

Programy, które otwierają pliki DWS
Windows
Adobe Dreamweaver
Macintosh
Adobe Dreamweaver

Informacje o plikach DWS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem DWS i jak go otworzyć.

Typ pliku Adobe Dreamweaver Site Cache File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.