Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki .tclogs

.tclogs Rozszerzenie pliku

Typ pliku TestComplete Log Configuration File

Twórca SmartBear
Kategoria Pliki danych
Format XML

Czym są pliki plik TCLOGS?

Plik konfiguracyjny dziennika utworzony przez TestComplete, aplikację umożliwiającą użytkownikom testowanie aplikacji; zawiera ścieżki i nazwy plików dziennika, które przechowują wyniki testów dla projektów lub zestawów projektów; zawiera informacje, które opisują czas trwania skryptu i kto go (użytkownik) uruchomił.

Więcej informacji

Kiedy tworzony jest plik TCLOGS, jest on umieszczany w folderze "Log" z odpowiednim plikiem .MDS i .TCLS .

UWAGA: Projekty i komplety projektów TestComplete umożliwiają do testowania różnych aplikacji przy użyciu tych samych ustawień. Plik TCLOGS jest tworzony podczas testowania projektu.

Programy, które otwierają TCLOGS pliki
Windows
SmartBear TestComplete

Informacje o plikach TCLOGS

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem *. .tclogs i jak go otworzyć.

Typ pliku TestComplete Log Configuration File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane przy użyciu polecenia Pliki.wiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy jedynie informacje o formatach plików, które przetestowaliśmy i przetestowaliśmy.