Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki epp

.epp Rozszerzenie pliku

Typ pliku 1TalaPhoto Project

Twórca N/A
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.EPP opcja № 1

Zawiera listę obrazów, miniatury i format wyjściowy dla projektu TalaPhoto; przechowuje zdjęcia, które ułatwiają drukowanie, wysyłanie wiadomości e-mail, tworzenie stron internetowych i tworzenie pokazów slajdów

Programy, które otwierają pliki EPP

Typ pliku 2EditPad Pro Project

Twórca N/A
Kategoria Pliki tekstowe
Format N/A

.EPP opcja № 2

Przechowuje listę plików, które można edytować jednocześnie z oprogramowaniem EditPad Pro.

Programy, które otwierają pliki EPP

Typ pliku 3Elmedia Player Playlist

Twórca Eltima
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.EPP opcja № 3

Lista odtwarzania stworzona i używana przez Elmedia Player, odtwarzacz multimedialny OS X; zawiera listę utworów używanych do udostępniania listy odtwarzania lub tworzenia kopii zapasowej.

Więcej informacji

Możesz dodawać i usuwać utwory do listy odtwarzania w odtwarzaczu Elmedia. Aby utworzyć plik EPP z listy odtwarzania, zaznacz listę odtwarzania, wybierz Plik → Eksportuj listę odtwarzania ..., podaj nazwę pliku, wybierz lokalizację zapisu i kliknij Zapisz.

Aby zaimportować plik EPP, wybierz Plik → Importuj listę odtwarzania ..., przejdź do pliku i kliknij Otwórz.

Programy, które otwierają pliki EPP

Typ pliku 4Efficient PPC Project File

Twórca TACT
Kategoria Pliki danych
Format N/A

.EPP opcja № 4

Plik projektu utworzony za pomocą Efficient PPC, narzędzia do tworzenia kampanii typu pay-per-click (PPC) dla Google AdWords; zawiera nazwę kampanii, tekst reklamy, docelowy adres URL, kwoty ofert i inne informacje; tworzy plik AdWords, który można skopiować bezpośrednio do Edytora AdWords.

Programy, które otwierają pliki EPP
Windows
TACT Efficient PPC

Typ pliku 5Canon Easy-PhotoPrint Image File

Twórca Canon
Kategoria Pliki obrazów rastrowych
Format Binary

.EPP opcja № 5

Plik obrazu używany przez program Canon Easy-PhotoPrint EX, cyfrowy program do drukowania fotografii, dołączany czasami do zakupów w drukarce Canon; przechowuje obraz w zastrzeżonym formacie i może zawierać zmiany, takie jak korekta czerwonych oczu.

Więcej informacji

Pliki EPP służą do zapisywania zmian w zdjęciach cyfrowych przed ich wydrukowaniem. Można je otworzyć tylko za pomocą oprogramowania Canon Easy-PhotoPrint.

Programy, które otwierają pliki EPP

Informacje o plikach EPP

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem EPP i jak go otworzyć.

Typ pliku Canon Easy-PhotoPrint Image File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.