Strona główna : Rozszerzenia plików : Pliki vsv

.vsv Rozszerzenie pliku

Typ pliku Virtual Machine Saved State File

Twórca Microsoft
Kategoria Pliki danych
Format Binary

Czym są pliki VSV?

Plik danych utworzony przez aplikacje do emulacji Windows Virtual PC i Virtual Server; zapisuje stan pamięci wirtualnej maszyny, która zawiera uruchomione aplikacje i otwarte dane; umożliwia użytkownikom zapisywanie migawek maszyny wirtualnej i przywracanie stanu dokładnie tak, jak zostały zapisane.

Więcej informacji

Pliki VSV nie są otwierane bezpośrednio przez użytkownika. Są one przywoływane przez pliki .VMC , które zawierają odniesienie do najnowszego zapisanego pliku stanu.

UWAGA: Ponieważ pliki VSV zapisują bieżący stan pamięci RAM dla maszyny wirtualnej, ich rozmiar jest dokładnie taki sam rozmiar jako ilość pamięci RAM przydzielonej do maszyny wirtualnej. Na przykład, jeśli przydzielisz 512 MB pamięci RAM do maszyny wirtualnej, rozmiar pliku VSV wyniesie 512 MB.

Programy, które otwierają pliki VSV

Informacje o plikach VSV

Naszym celem jest pomóc Ci zrozumieć, za co odpowiada plik z rozszerzeniem VSV i jak go otworzyć.

Typ pliku Virtual Machine Saved State File, opisy oprogramowania dla systemów Mac, Windows, Linux, Android i iOS wymienione na tej stronie były indywidualnie badane i weryfikowane zespołem PlikiWiki. Dążymy do 100% dokładności i publikujemy wyłącznie informacje o formatach plików, które zostały przez nas przetestowane i zweryfikowane.